تولید

سخت افزار hardwware

پروسه تولید یک محصول سخت افزاری

آیا تا به حال به فکر تولید یک محصول سخت افزاری افتاده اید؟ این محصول میتواند هر چیزی باشد، از یک محصول الکترونیکی گرفته تاتولید یک ظرف پلاستیکی

سایت BOLT در یک مقاله بسیار جالب به تشریح این مساله پرداخته است.

بسیاری از کسب و کار های نو پا با این چالش ها رو به رو هستند و نیاز دارند تا پروسه تولید را بررسی کنند.